Психологически профил

hr touch

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ

• Важен елемент от процеса на подбор е и психологическото измерване на различни личностни характеристики, свързани с позицията, за която се кандидатства.

• Разбира се, нито един психометричен метод не може да измери всички аспекти на личността. Могат да бъдат наблюдавани само някои черти и способности. Резултатите от анализа са по-скоро силна индикация за определена способност.
• Финалният профил на кандидата се интерпретира в контекста на информацията за него, получена както от автобиографията, така по време на самото интервю.

Какво е необходимо, за да бъде едно измерване точно и прецизно?
Валидност: Това качество е доказателство, че един тест измерва това, за което е предназначен. В скала за проверка продажбени умения, се предполага, че хората, които активно се занимават с продажби ще имат по-високи резултати от други, чиято работа е свързана с административни дейности например.
Надеждност: Тя дава гаранцията, че при повторно провеждане на теста, резултатите ще бъдат същите като при първоначалното.
Консистентност: Това означава, че измерваме реални и стабилни черти и че резултатите от изследването не са повлияни от други черти и умения. Например, резултатът от изследване на скала за ориентираност към риск трябва да зависи само от индивидуалното поведение, насочено към риска.

Този уебсайт използва бисквитки, за да Ви разпознае като потребител на уебсайта, да запомни предпочитания от вас език и да улесни навигацията в сайта. Можете да изключите бисквитките във вашия интернет браузър.