Членствo

Фирма "Маркетинг Солюшънс"® е член на Българската Асоциация по управление на хора – професионално сдружение, обединяващо най-добрите HR агенции, което се грижи за развитието на областта „човешки ресурси” и внедряването на различни иновации и успешен чуждестранен опит в България.