Филип Котлър

„Съвременният маркетинг е битка, в която основният ресурс, на който се разчита е информацията. Основното конкурентно предимство е информационният й ресурс.“