Акио Морита

„Няма никаква тайна или скрита формула за постигането на успех във всяка област. Просто трябва да бъдем отговорни за всичко, което се случва около нас“