Питър Дракър

"Мениджмънтът прави нещата правилно. Лидерството прави правилните неща."