Маркетингови проучвания

how to measure Marketing Metrics

Предлагаме маркетингови проучвания по методите:


Преки интервюта, телефонни анкети, фокус групи, ценови проучвания; онлайн проучвания
Получавате пълен анализ и интерпретация на данните, заедно с препоръки за подобряване на дейността на Вашата компания


Маркетингови услуги по европейски проекти;

Може да разчитате на компетентно съдействие при изготвянето на маркетингова стратегия и проучвания, свързани с кандидатстване по европейски проекти.

ВНИМАНИЕ: Фирма Маркетинг Солюшънс® ЕООД няма нищо общо с Via call effective Marketing Solutions, които се представят в публичното пространство като Маркетинг Салюшънс!