Проверка на езиковите познания

download1

  • Владеенето на поне един чужд език вече е част от стандартите на много професии.
  • По желание на клиента тази способност на кандидата също може да се тества.